Viktorija Tiuleneva

Viktorija T (3)Name, surname: Viktorija Tiuleneva

Working languages:
EN->LT (SIM, CON)
LT->EN (SIM, CON)

EN->RU (SIM, CON)
RU->EN (SIM, CON)

LT->RU (SIM, CON)
RU->LT (SIM, CON)

Professional domicile: Vilnius, Lithuania

Telephone: +370 685 33925

E-mail: viktorija@partneriai.lt

Accreditation:
EU accredited freelance interpreter

Post a Comment